Kids in Kenya
A A A


Stichting KIK is in september 2007 opgericht om kinderen in Kenia aan een gezonde jeugd en een goede schoolopleiding te helpen. De stichting zorgt voor financiële middelen die door bijdragen van Nederlandse stichtingen en particulieren bijeengebracht  worden. Stichting KIK is erkend als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) en bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.

KIK werkt hoofdzakelijk in het dorpje Nzeveni in de Mbooni Hills ten zuid-oosten van Nairobi. In dit op 1800 meter hoogte afgelegen gebied hebben de kinderen een zeer armoedig bestaan. Er zijn geen openbare diensten zoals water en elektriciteit en de scholen vertonen groot verval. Door langdurige koude en natte seizoenen, lekkende daken en gronderosie wordt een normale schoolopleiding van deze kinderen onmogelijk gemaakt.

Als de klaslokalen zijn gerenoveerd en watertanks geïnstalleerd, dan zijn de leerlingen, de ouders en ook de leraren zoveel beter gemotiveerd. Dan heeft de stichting KIK haar werk gedaan.

Het motto is: 'OP EIGEN BENEN VERDER'.